რე

 
 
რეაბილიტაცია
რეაბსორბცია
რეადაპტაცია
რეამპუტაცია
რეანიმატოლოგია
რეანიმაცია
რეანიმაციული პათოლოგია
რეაქტივი
რეაქტიული ამიტოზი
რეაქტიული ართრიტები
რეაქტიული მდგომარეობა
რეაქტიული ფსიქოზები
რეაქტიულობა
რეაქცია
რეგენერაცია
რეგიოკრინული უჯრედები
რეგიონალური სისხლის მიმოქცევა
რეგიონული ქსელი
რეგისტრაცია
რეგრესი
რეგრესული ანალიზი
რეგულირება
რეგულირება (ბიოლოგიურ სისტემებში)
რეგურგიტაცია
რედემეკერის სინდრომი
რედერის სინდრომი
რედლიხ – ფლატაუს დაავადება
რედლიხის სიმპტომი
რედრესაცია
რედუბლიკაციური პარამნეზია
რედუპლიკაცია
რედუქცია
რედუქციული გაყოფა
რედუქციული სხეულაკები
რედუცენტები
რევაქცინაცია
რევერსია
რევილის დაავადება
რევმატიზმი
რევმატიული დაავადებები
რევმატოიდული ართრიტი
რევმატოიდული კვანძები
რევმატოიდული ფაქტორი
რევმატოლოგია
რევმოკარდიტი
რეზერვი
რეზექცია
რეზიდენტი
რეზიდენტურა
რეზიდუალური
რეზიდუალური სიმპტომები
რეზისტენტობა
რეზისტოგრაფია
რეზორბცია
რეზუს ფაქტორი
რეი ლანკასტერის სტიპენდია
რეიეს სინდრომი
რეილ – დეას სინდრომი
რეილ – დეიას სინდრომი
რეიმპლანტაცია
რეინვაზია
რეინო – ლერიშის სინდრომი
რეინოს სინდრომი
რეინფექცია
რეიტერის დაავადება
რეიტინგ – სკალირება
რეიტინგი
რეკაპიტულაცია
რეკლამაცია
რეკლინაცია
რეკლინგჰაუზენ – ენგელის დაავადება
რეკლინჰაუზენის დაავადება
რეკომბინაცია
რეკომბინაციული ინდექსი
რეკომპრესია
რეკონვალესცენცია
რეკონი
რეკრეაცია
რეკრეციული ჩანართები
რეკრუტინგი
რეკურენტული
რეკურვაცია
რელაქსაცია
რელაქსონი
რელევანტობა (შესაფერისობა)
რელიქტური ქრომოსომული სპირალი
რემაკის სიმპტომი
რემინისცენცია
რემისია
რემისიური
რემპლანტაცია
რენალური ოსტეოდისტროფია
რენინი
რენიუმი
რენო
რენო – ფაციალური სინდრომი
რენოგრაფია რადიოიზოტოპური
რენტგენი
რენტგენოანატომია
რენტგენოგრამა
რენტგენოგრაფია
რენტგენოდენსისტომეტრია
რენტგენოდიაგნოსტიკა
რენტგენოვასკულური ქირურგია
რენტგენოთერაპია
რენტგენოკიმოგრაფია
რენტგენოლოგია
რენტგენოლოგია და რადიოლოგია საქართველოში
რენტგენოსკოპია
რენტგენოსტრუქტურული ანალიზი
რეოგრაფია
რეოენცეფალოგრაფია
რეოკარდიოგრაფია
რეოლოგია (ბიორეოლოგია)
რეოოფთალმოგრაფია
რეოპულმონოგრაფია
რეორგანიზაცია
რეოჰეპატოგრაფია
რეპარაცია
რეპარაციული ჰისტოგენეზი
რეპელენტები
რეპერკუსია
რეპლანტაცია
რეპლიკაცია
რეპოზიცია
რეპრესორი
რეპროდუქტოლოგია საქართველოში
რეპროდუქცია
რეპროდუქციული ორგანოები
რეპროდუქციული უჯრედები
 რეპროდუქციული ჯანმრთელობა 
რესლეს სინდრომი
რესპირატორი
რესპირატორულ – ვირუსული დაავადებები
რესპირაციული
რესპირაციული დისტრეს – სინდრომი
რესპირაციული ეპითელიოციტი
რესპირაციული ინფექცია
რესპირაციული ნაწილი
რესპოდენტი
რესტრუქტურიზაცია
რესურსების უნივერსალური ლოკატორი
რეტარდაცია
რეტენცია
რეტიკულოზი
რეტიკულოსარკომა
რეტიკულოციტი
რეტიკულოციტიპენია
რეტიკულოციტოზი
რეტიკულურ-ენდოთელური სისტემა
რეტიკულური ბოჭკო
რეტიკულური უჯრედები
რეტიკულური ფორმაცია
რეტიკულური ქსოვილი
რეტინ
რეტინა
რეტინიტი
რეტინოპათიები
რეტინოშიზისი
რეტის სინდრომი
რეტიფიზმი
რეტორტა
რეტრაპირებული ამნეზია
რეტრაქცია
რეტრობულბური ნევრიტი
რეტროგენია retrogenia
რეტროგრადული ამნეზია
რეტროვერსია
რეტროკოლისი
რეტროლენტური ფიბროპლაზია
რეტროლისთეზი
რეტროპერიტონეული აბსცესი
რეტროპულსია
რეტროსპექტული
რეფერატული ჯგუფი
რეფერენტობა
რეფერენტომეტრული მეთოდი (ანუ რეფერენტომეტრია)
რეფერენტული ჯგუფი
რეფლექსი
რეფლექსოგენური ზონა
რეფლექსოთერაპია
რეფლექსული რკალი
რეფლექსური მართვა
რეფლექტორი
რეფლექტორული კონტრაქტურები
რეფლუქსი
რეფრაქტერობა
რეფრაქტერული
რეფსუმის დაავადება
რექტალური
რექტალური გამოკვლევა
რექტიფიკაცია
რექტო
რექტორომანოსკოპია
რექტოსკოპია
რექტოცელე
რეშად – შილინგის დაავადება
რეცეპტი
რეცეპტორი
რეცეპტორი (ფსიქოლოგია)
რეცესიული ნიშანი
რეცესიულობა
რეცეფცია
რეციდივი

რეციპიენტი