სა

სააგენტო
სააგენტო გასამრჯელო
სააგენტო ოპერაციები
სააგენტო შეთანხმება
სააგენტო ხელშეკრულება
საავადმყოფოს შიგა ინფექცია
საავიაციო მედიცინა
საავტორო ხელშეკრულება
საარმის სიმპტომი
საბაზრო საინფორმაციო სივრცე
საბატის სიმპტომი
საბინის ტრიადა
საბრაზეს სიმპტომი
საბუროს სინდრომი
საგარანტიო წერილი
საგასაღებო სიტყვა (ფრაზა)
საგიტალური
საგნობრივ – რეფლექტორული ურთიერთობა
სადაზღვევო აქტი
სადიზმი
სადისტი
სადისტრიბუტორო მომსახურება
სადომაზოხიზმი
საერთაშორისო კლასიფიკატორი, დაავადებათა
საერთო სამეურნეო ხარჯი
საერთო საწარმოო ხარჯები
საექიმო საიდუმლოება
საექიმო საქმიანობა
საექიმო საქმიანობის სუბიექტი, დამოუკიდებელი
საექსპერტო სისტემა
საექსპერტო შეფასება
სავალდებულო დაზღვევა
სავაჭრო სისტემა
საველე გამოკვლევა
საველე კვლევათა ცენტრი
საზარდულის ლიმფოგრანულომატოზი
საზმენის სიმპტომი
საზოგადოების საინფორმაციო გარემო
საზოგადოებრივი აზრი
საზოგადოებრივი განწყობა
საზღვაო გადაზიდვის ხელშეკრულება
საზღვაო დაზღვევის ხელშეკრულება
საზღვროვანი წინა მემბრანა
სათესლე
სათესლე ბაგირაკის ვენების ვარიკოზული გაგანიერება
სათესლე კლაკნილი მილაკი
სათესლე სწორი მილაკი
სათესლე ჯირკვალი
სათესლის ბადე
სათესლის ბუშტუკები
სათესლის ეპითელო – სპერმატოგენური შრე
სათესლის თეთრი გარსი
სათესლის კლაკნილი მილაკის ბაზალური მემბრანა
სათესლის საყრდენი ეპითელიოციტი, სუსტენტოციტი
სათესლის ტიხარი
სათესლისა და სათესლე ბაგირაკის წყალმანკი
სათვალის სიმპტომი
საინვესტიციო თანამშრომლობა
საინფორმაციო – თემატური კომპლექსი
საინფორმაციო – საძიებო სისტემა
საინფორმაციო – საწარმოო კომპლექსი
საინფორმაციო – ტერიტორიული კომპლექსი
საინფორმაციო – ტექნოლოგიები
საინფორმაციო გარემო
საინფორმაციო ინფრასტრუქტურული კომპლექსი
საინფორმაციო კომპლექსების კლონირება
საინფორმაციო კომპლექსების ქსელი
საინფორმაციო კომპლექსი
საინფორმაციო კომპლექსის სტანდარტული სერვისები
საინფორმაციო მომსახურება
საინფორმაციო რესურსი
საინფორმაციო სივრცე
საინფორმაციო სისტემა
საინფორმაციო სფერო
საინფორმაციო ქსელი
საკადები
საკადრო ახალი წესები
საკადრო დაგეგმვა ორგანიზაციაში
საკადრო პოლიტიკა
საკადრო რეზერვი
საკადრო რეფორმა
საკბილე ფირფიტა
საკეისრო კვეთა
საკვები დანამატები
საკვერცხე
საკვერცხის ატრეზიული ფოლიკული
საკვერცხის თეთრი გარსი
საკვერცხის მზარდი ფოლიკულები
საკვერცხის პირველადი ფოლიკულები
საკვერცხის პრიმორდიული ფოლიკული
საკვერცხის ფოლიკულოციტი
საკვერცხის ფოლიკულური უჯრედები
საკვერცხის ქერქოვანი ნივთიერება
საკვერცხის ყვითელი სხეული
საკვერცხის ყვითელი სხეულის ენდოკრინოციტი
საკვერცხის ციკლი
საკომისიო გასამრჯელო
საკომისიო ოპერაციები
საკონტრაქტო ფასი
საკონტროლო ტესტირება
საკონტროლო ჯგუფი
საკოპულაციო ორგანოები
საკრალიზაცია
საკროდინია
საკროილეიტი
საკტოსალპინქსი
საკუთარი ლორწოვანი გარსის ფირფიტა
სალაამის კრუნჩხვები
სალარო
სალაროს ნაღდი ფული
სალაროს წიგნი
სალივაცია
სალიურია
სალმონელოზი
სალპინგექტომია
სალპინგიტი
სალპინგოოფორიტი (ადნექსიტი)
სალპინგოსკოპია
სამედიცინო გეოგრაფია
სამედიცინო დაწესებულება
სამედიცინო ენთომოლოგია
სამედიცინო იძულებითი ღონისძიება
სამედიცინო მიკოლოგია
სამედიცინო ორგანიზაციები საქართველოში
სამედიცინო პარაგრაფები
სამედიცინო რადიოლოგია
სამედიცინო სამეცნიერო საზოგადოებები
სამედიცინო სანთლები
სამედიცინო საძიებო სისტემა
სამედიცინო საძიებო სისტემა2
სამედიცინო საძიებო ქვესისტემა1
სამედიცინო საძიებო ქვესისტემა2
სამედიცინო საძიებო ქვესისტემა3
სამედიცინო საძიებო ქვესისტემა4
სამედიცინო ფსიქოლოგია
სამედიცინო ქილები
სამეტყველო აპარატი
სამეცნიერო კავშირების საერთაშორისო საბჭო
სამეცნიერო კვლევების გრანტები
სამკურნალო პრეპარატების ქართული ელექტრონული ენციკლოპედია
სამკურნალო რეცეპტები
სამკურნალო ტალახი
სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტის ექიმი
სამკურნალო შიმშილობა
სამკურნალო წიგნი კარაბადინი
სამოგზაურო გრანტები
სამოილოვ – ვენკებახის პერიოდები
სამუშაო დრო
სამუშაოს ანალიზი
სამუშაოს შრომატევადობა
სამყაროს სახე
სამშობიარო დაზიანებები (ახალშობილთა)
სამშობიარო მოქმედების ანომალიები
სამშობიარო მოქმედების სისუსტე
სამშობიარო სიმსივნე
სამშობიარო ტრავმა
სამწვერა ნერვის სინდრომი
სამხედრო – საველე ქირურგია
სამხედრო მედიცინა
სანარელი – ზდროდოვსკის ფენომენი
სანაღვლე გზების დისკინეზია
სანაყოფო წყლები
სანაყოფო წყლებით ემბოლია
სანაცია
სანგვინიკი
სანდიფერის სინდრომი
სანდხოფის დაავადება
სანელებლები
სანერწყვე ჯირკვლები
სანერწყვე ჯირკვლების კიბო
სანერწყვე ჯირკ­ვლების ტერმინალური ლორწოვანი ნაწილი
სანერწყვე ჯირკვლების ჩართული სადინარი
სანერწყვე ჯირკვლების წილაკშიგა სადინარი
სანიმუშო ხელშეკრულება
სანიტარია
სანიტარიულ – დამცავი ზონა
სანიტარიული დაცვა
სანიტარიული ნორმები
სანოგენეზი
სანფილიპოს დაავადება
სანქცირებული დაშვება
საპონინები
საპრო
საპრონოზები
საპროფიტები
სარდონიკური ღიმილი
სარეაბილიტაციო ღონისძიებები
სარკისებრი მოძრაობები
სარკობრივი მე
სარკოლემა
სარკოლიზი
სარკომა
სარკომერი
სარკოპლაზმა
სარკოპლაზმური ბადე
სარკოსომები
სარკოსპორიდიოზი
სარკოფსილოზი
სარკოცისტოზი
სარქველის უკმარისობა
სარძევე კბილები
სარძევე ჯირკვალი
სარძევე ჯირკვლის ლაქტოციტი
სასამართლო – სამედიცინო ექსპერტიზა
სასამართლო მედიცინა
სასამართლო ფსიქიატრია
სასაქონლო ბაზრების კონიუნქტურა
სასაქონლო ბაზრის გამოკვლევა
სასის ნუშურების ჰიპერტროფია
სასმენი ნერვის ნევრინომა
სასმენი ძვლები
სასულე – საყლაპავის ფისტულა
სასუნთქი გზების მწვავე კატარი
სასუნთქი გზების სკლერომა
სასუნთქი გზების უცხო სხეულები
სასქელებელი
სასქესო ასოს კიბო
სასქესო ორგანოები
სასქესო ორგანოების განვითარების ანომალიები
სასქესო ორგანოების გახევა
სასქესო ორგანოების ტუბერკულოზი
სასქესო უჯრედები
სასქესო ქრომატინი
სასქესო ქრომატინის სხეულაკი
სასქესო ქრომოსომები
სასქესო ციტოგენეზი
სასქესო ჯირკვლები
სასქესო ჯირკვლების შემაღლება
სასქესო ჰორმონები
სასქესოთეორია
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი
სატენდერო დოკუმენტაცია
სატირიაზისი
სატურნიზმი
სატყუარა
საუნივერსიტეტო კლინიკა
საფარი მემბრანა
საფეთქელ – ქვედა ყბის ართრიტი
საფეთქელ – ქვედა ყბის სახსრის ამოვარდნილობა
საფეთქელ – ქვედა ყბის სახსრის ანკილოზი
საფიზმი
საქალწულე აპკი
საქართველოს ექიმთა ელექტრონული კატალოგი
საქმიანი თამაში
საქმიანი ლექსიკა
საქმიანობა, ბირთვული და რადიაციული
საქონლის ინსპექცია
საქონლის კონკურენტუნარიანობა
საქტოსალპინქსი
საქციელი
საღეჭი კუნთები
საყლაპავის აქალაზია
საყლაპავის დივერტიკული
საყლაპავის კარდიული ჯირკვლები
საყლაპავის კიბო
საყლაპავის პეპტიკური წყლული
საყლაპავის პერფორაცია
საყლაპავის საკუთარი ჯირკვლები
საყლაპავის უცხო სხეულები
საყლაპავის შევიწროება
საყმაწვილო მიოკლონური ეპილეფსია
საშვილოსნო
საშვილოსნოს ადენომიოზი
საშვილოსნოს გადახრა
საშვილოსნოს გადმობრუნება
საშვილოსნოს გამოვარდნა
საშვილოსნოს გახევა
საშვილოსნოს დაწევა და გამოვარდნა
საშვილოსნოს ენდომეტრიუმის პოლიპოზი
საშვილოსნოს ვენტროფიქსაცია
საშვილოსნოს ინტერპოზიცია
საშვილოსნოს მილები
საშვილოსნოს მიომა
საშვილოსნოს ორსულობა
საშვილოსნოს სარკომა
საშვილოსნოს ყელის ერითროპლაკია
საშვილოსნოს ყელის ეროზია
საშვილოსნოს ყელის ექტროპიონი
საშვილოსნოს ყელის კიბო
საშვილოსნოს ყელის პოლიპი
საშვილოსნოს ჯირკვალი
საშვილოსნოს, მიომეტრიუმის კუნთოვანი გარსი
საშვილოსნოსგარე ორსულობა (ექტოპიური ორსულობა)
საშვილოსნოსშიდა სინექიები
საშიშ ქიმიურ ნივთიერებასთან დაკავშირებული საქმიანობა
საშიში ქიმიური ნივთიერებები
საშიში ქიმიური ნივთიერების გადამუშავება
საშიში ქიმიური ნივთიერების მოხმარება
საშიში ქიმიური ნივთიერების მწარმოებელი
საშიში ქიმიური ნივთიერების შემქმნელი
საშო
საშოს აპლაზია
საშოს და საშვილოსნოს გაორება
საშოს კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
საშოს კიბო
საშოს სარკომა
საშუალო ლიმფოციტი
საცერის დაავადება
საცრემლე ჯირკვალი
საძილე არტერიების ოკლუზია
საწარმოო ხარჯი
საწარმოს ლოკალური ნორმატიული აქტები
საწარმოს რესურსების მართვა
საჭმლის მომნელებელი ლულის ადვენტიციური გარსი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა
საჭმლის მომნელებელი სისტემის კუნთოვანი გარსი
საჭმლის მომნელებელი სისტემის ლორწოვანი გარსი
საჭმლის მომნელებელი სისტემის შეჯგუფული ლიმფური კვანძები
საჭმლის მომნელებელი ფერმენტები
საჭურისი
სახე, წესი
სახის ნერვი
სახის პროგრესირებადი ჰემიატროფია
სახის ჰემისპაზმი
სახსარი
სახსრების კონტრაქტურა
სახსრების პანარიციუმი
სახსრის ბლოკადა
სახსრის მენისკი
სახსრის სეროზული ანთება
სახსრის ჩირქოვანი ანთება