აბულია

აბულია – ინტერესების, ინიციატივებისა და აქტივობის დაქვეითება, რაიმე ქმედებისათვის საჭირო ინტერესების, სურვილებისა და განზრახვების პათოლოგიური არარსებობა.

Share this...Share on Facebook
Facebook