აბულია

აბულია – ინტერესების, ინიციატივებისა და აქტივობის დაქვეითება, რაიმე ქმედებისათვის საჭირო ინტერესების, სურვილებისა და განზრახვების პათოლოგიური არარსებობა.

Azerbaijani Azerbaijani English English Georgian Georgian Russian Russian Turkish Turkish