აგამაგლობუნილემია

აგამაგლობუნილემია – პათოლოგიური მდგომარეობა, ხასიათდება სისხლის შრატში გამაგლობულინების მკვეთრი შემცირებით ან სრული უქონლობით და ორგანიზმის სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციისადმი მომეტებული ამთვისებლობით. (ს.ა. აბაშიძე, ლ.ა. აბაშიძე რუსულ – ლათინურ – ქართული სამედიცინო განმარტებითი ლექსიკონი)