ადრენერგული სინაფსების მაბლოკირებელი საშუალებები

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,კერძო ფარმაკოლოგია და კლინიკური ფარმაცია”

ადრენერგული სინაფსების მაბლოკირებელი საშუალებები (პრესინაფსური და პოსტსინაფსური ადრენობლოკატორები)

სიმპათოლიზური საშუალებები (სიმპატოლიტიკები)
ადრენომაბლოკირებელი საშუალებები