კარბოპენემები

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,ზოგადი ფარმაკოლოგია და კლინიკური ფარმაცია”. 2000 წ.

უკანასკნელ წლებში სამედიცინო გამოყენებისათვის მოწოდებულია ახალი ქიმიური ჯუფების ზოგიერთი ბეტა – ლაქტამური ანტიბიოტიკები, მათ შორის ანტიბიოტიკი იმიპენემი, რომელიც მიეკუთვნება ტიენამიცინების ჯგუფს.

იმიპენემი (Imipenem).

ტიენამი (Tienam) ტიენამი წარმოადგენს ანტიბიოტიკ იმიპინემის ნატრიუმის მარილებისა და თირკმელების ფერმენტ დიჰიდროპეპტიდაზის ინჰიბიტორის (ცილასტატინი) კომბინირებულ საშუალებას.

აზტრეონამი (Aztreonam)