ხერხემლის სვეტი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ხერხემლის სვეტი   Columna vertebralis   Vertebral column

მოზრდილი ადამიანის ხერხემლის სვეტი – columna vertebralis შედგება 33 – 34 მალისაგან. ხერხემლის სვეტი იყოფა შემდეგ ნაწილებად:
ხერხემალიკისრის ნაწილი – pars cervicalis
გულმკერდის ნაწილი – pars thoracica
წელის ნაწილი – pars lumbalis
გავის ნაწილი – sacrales
კუდუსუნის ნაწილი – pars coccygea
.
შესაბამისად, მალებს ყოფენ 5 ჯგუფად:
კისრის მალები – vertebrae cervicales (7)
გულმკერდის მალები – vertebrae thoracicae (12)
წელის მალები – vertebrae lumbales (5)
გავის მალები – vertebrae sacrales (5)
კუდუსუნის მალები – vertebrae coccygeae (4 ან 5)
.
ხერხემლის სვეტის ნაწილები საგიტალურ სიბრტყეში ქმნიან ოთხ ფიზიოლოგიურ ნადრეკს – კისრის, გულმკერდის, წელისა და გავის.
ფიზიოლოგიური ნადრეკს, რომელიც რკალით უკანაა მიმართული ფიზიოლოგიური კიფოზი – kyphosis ეწოდება, ხოლო რკალით წინ მიმართულ ფიზიოლოგიურ ნადრეკს – ფიზიოლოგიური ლორდოზი – lordosis.
გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, მალებს ყოფენ ნამდვილ და ცრუ მალებად;
პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება კისრის, გულმკერდისა და წელის მალები, ხოლო მეორე ჯგუფს შეადგენს გავის მალები, რომლებიც შეზრდილნი არიან და ქმნიან გავის ძვალს – os sacrum, და კუდუსუნის მალები, რომლებიც ქმნიან კუდუსუნის ძვალს – os coccygis.

ხერხემლის სვეტი

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.