ტვინის ქალას ძვლები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ტვინის ქალა

ტვინის ქალა შედგება შემდეგი ძვლებისაგან: