ზემო კიდურის ჩონჩხი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზემო კიდურის ჩონჩხი   Ossa membri superioris    Skeleton (bones) of upper limb

ზემო კიდურის ჩონჩხი