ზემო კიდურის სარტყელი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ზემო კიდურის ჩონჩხი. ზემო კიდურის სარტყელი Shoulder [thoracic] girdle

ზემო კიდურის სარტყელი