ხერხემლის სვეტის შეერთებანი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ხერხემლის სვეტის შეერთებანი Articulationes vertebrales

ცალკეული მალები სხვადასხვა ტიპის შეერთებებით უკავშირდებიან ერთმანეთს და წარმოქმნიან ხერხემლის სვეტს – columna vertebralis. ეს შეერთებებია:

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.