ვიდალი

ბიულეტენი ,,სამედიცინო მედიის დაიჯესტი”, N3, ნოემბერი, 2009

მზადდება ქართული ონ–ლაინ ვიდალი

ვიდალში უკვე შეტანილია რამდენიმე ასეული პრეპარატი. თამამად შეიძლება ითქვას ონ–ლაინ ვიდალმა გაამართლა – ონ-ლაინ ვიდალს ჰყავს რეალური მომხმარებელი.

..გრძელდება ვიდალის ტიპოგრაფიული გამოცემაც.

პირველი ჩანაწერი ამ პოსტზე  2009 წლის ნოემბერშია გაკეთებული (იხ.ზემოთ). 2013 წლის იანვარში სიამოვნებით აღვნიშნავთ, რომ ვიდალის ცნობარი სწრაფად ვითარდება. აქვე გვინდა მოგაწოდოთ ინფორმაციები სხვა ქართული ცნობარების შესახებ (2013 წლის იანვარი)

1. წამლების (პრეპარატების) ანბანური საძიებელი სავაჭრო დასახელებების მიხედვით medgeo.net-ზე

1-100….L….Z  ….….….….….….….….….….….….….…..….….….….….….….….….….….….….….….….

 2. თანამედროვე სამკურნალო პრეპარატები medgeo.net-ზე

3. მედიკამენტების საიტი http://www.tsamali.ge/
უდაოდ პერსპექტიული პროექტია და ვუსურვებთ წარმატებებს

4. ცნობარი http://www.formulary.ge/
გამოირჩევა ტავისი ბაზით და უკვე ფასეული გახდა მკითხველისათვის

5. ცალკე უნდა აღინიშნოს «მკურნალის « მედიკამენტების ცნობარი
«კვირის პალიტრისათვის» დამახასიათებელი მაღალი , «საფრმო» დონე.

….

__________________________________________