სხივ – იდაყვის დისტალური სახსარი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. სხივ – იდაყვის დისტალური სახსარი Articulatio radioulnaris distalis Distal [inferior] radioulnar joint (cubitoradial articulation)

სხივისა და იდაყვის ძვლის  დისტალური ბოლოები უკავშირდებიან ერთმანეთს და ქმნიან სხივ – იდაყვის დისტალურ სახსარს.
სხივ – იდაყვის დისტალურ, ანუ ქვემო სახსარში – articulatio radioulnaris distalis, იდაყვის ძვლის საბრუნებელი სასახსრე ზედაპირი – Circumferentia articularis ენაწევრება სხივის ძვლის იდაყვისეულ ნაჭდევს – Incisure ulnaris. იდაყვის თავის დისტალურად მდებარეობს სასახსრე დისკო – discus articularis. იგი წარმოადგენს სამკუთხა ფორმის ბოჭკოვან-ხრტილოვან ფირფიტას, რომელიც თავისი ფუძით ფიქსირებულია სხივის ძვლის იდაყვისეულ ნაჭდევთან, წვერით – იდაყვის ძვლის მედიალურ სადგისისებრ მორჩთან – Processus styloideus. დისკო ერთმანეთისაგან აცალკევებს სხივ – იდაყვის დისტალური სახსრის სასახსრე ღრუს სხივ – მაჯის სახსრის სასახსრე ღრუსაგან. სასახსრე ჩანთა – capsula articularis იდაყვისა და სხივის ძვლებს შორის წარმოქმნის პარკისებრ ჯიბეს – recessus sacciformis.
სხივ – იდაყვის დისტალური სახსარი მბრუნველი სახსარია. სხივ – იდაყვის პროქსიმალურ სახსართან ერთად იგი ქმნის კომბინირებულ სახსარს და უზრუნველყოფს სხივის ძვლის ბრუნვას იდაყვის ძვლის ირგვლივ.

სხივ-იდაყვის სახსარი

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.