მტევნის ფალანგთაშუა სახსრები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. მტევნის ფალანგთაშუა სახსრები Articulationes interphalangeae manus;  Interphalangeal [digital] joints

მტევნის ფალანგთაშუა სახსრები – articulationes interphalangeae manus, – ერთმანეთთან აკავშირებენ პროქსიმალური ფალანგების თავებს და შუა ფალანგების ფუძეებთან და შუა ფალანგების თავებს დისტალური ფალანგების ფუძეებთან.  თითოეული ფალანგის თავის სასახსრე ზედაპირს აქვს ჭაღისებრი ფორმა და წამმართველი ღარი, ფალანგის ფუძის სასახსრე ზედაპირზე კი – წამართველი ქედი.

ფალანგთაშუა სახსრები

მტევნის ფალანგთაშუა სახსრების იოგოვანი აპარატი წარმოდგენილია ხელგულის იოგებით – ligg. palmaria, რომლებიც  ჭაღების სასახსრე ზედაპირებიდან მიემართებიან ფალანგების ფუძეთა გვერდით ზედაპირებისაკენ და მათ გვერდითი იოგები – ligg. collateralia ეწოდებათ; ნაწილი კი მიემართება პალმარული ზედაპირებისაკენ.
პირველ თითს (ცერს) აქვს ერთი ფალანგთაშუა სახსარი; II-V თითების ფალანგთაშუა სახსრები მდებარეობენ პროქსიმალურსა და შუა ფალანგებს შორის და მათ პროქსიმალური ფალანგთაშუა სახსრები ეწოდებათ, შუა და დისტალურ ფალაგებს შორის არსებულ სახსრებს – დისტალური ფალანგთაშუა სახსრები. ფალანგთაშუა სახსრები მიეკუთვნებიან ჭაღისებრ სახსრებს – ginglymus.

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.
მტევნის ფალანგთაშუა სახსრები – articulationes interphalangeae manus, – ერთმანეთთან აკავშირებენ პროქსიმალური ფალანგების თავებს და შუა ფალანგების ფუძეებთან და შუა ფალანგების თავებს დისტალური ფალანგების ფუძეებთან.  თითოეული ფალანგის თავის სასახსრე ზედაპირს აქვს ჭაღისებრი ფორმა და წამმართველი ღარი, ფალანგის ფუძის სასახსრე ზედაპირზე კი – წამართველი ქედი.
მტევნის ფალანგთაშუა სახსრების იოგოვანი აპარატი წარმოდგენილია ხელგულის იოგებით – ligg. palmaria, რომლებიც  ჭაღების სასახსრე ზედაპირებიდან მიემართებიან ფალანგების ფუძეთა გვერდით ზედაპირებისაკენ და მათ გვერდითი იოგები – ligg. collateralia ეწოდებათ; ნაწილი კი მიემართება პალმარული ზედაპირებისაკენ.
პირველ თითს (ცერს) აქვს ერთი ფალანგთაშუა სახსარი; II-V თითების ფალანგთაშუა სახსრები მდებარეობენ პროქსიმალურსა და შუა ფალანგებს შორის და მათ პროქსიმალური ფალანგთაშუა სახსრები ეწოდებათ, შუა და დისტალურ ფალაგებს შორის არსებულ სახსრებს – დისტალური ფალანგთაშუა სახსრები. ფალანგთაშუა სახსრები მიეკუთვნებიან ჭაღისებრ სახსრებს – ginglymus.