დამხურავი აპკი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. დამხურავი აპკი   Membrana obturatoria;   Obturator membrane

დამხურავი აპკი – membrana obturatoria, – შედგება შემაერთებელქსოვილოვანი განივი ბოჭკოებისაგან, რომლებიც ფიქსირებულნი არიან დახურული ხვრელის – foramen obturatum კიდეებზე და ფარავენ მას, გარდა დამხურავი ღარისა – sulcus obturatorius. დამხურავ აპკს აქვს მცირე ზომის ხვრელები.
აპკი და კუნთები დამხურავ ღართან – sulcus obturatorius ერთად შემოსაზღვრავენ დამხურავ არხს – canalis obturatorius, რომელშიც გადიან მისი თანამოსახელე სისხლძარღვები და ნერვები.
დამხურავი აპკი ასრულებს მენჯის ძვლების დამაკავშირებელ და გამამაგრებელ ფუნქციას და საიმედო საყრდენია მასთან დაკავშირებული კუნთებისათვის.

დამხურავი აპკი

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე facebook -ზე ..