ტერფის ფალანგთაშუა სახსრები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ტერფის ფალანგთაშუა სახსრები Articulationes interphalangeae pedis;  Interphalangeal [digital] joints

ტერფის ფალანგთაშუა სახსრები – articulationes interphalangeae pedis, – ერთმანეთთან აკავშირებენ ტერფის პროქსიმალურ ფალაგების თავებს შუა ფალანგების ფუძეებთან და შუა ფალაგების თავებს –  დისტალური  ფალანგების ფუძეებთან. სახსრები ერთღერძიანია და მიეკუთვნებიან  ჭაღისებრ სახსრებს.

ტერფის ფალანგთაშუა სახსრები

სასახსრე ჩანთები – capsulae articulares, თხელია და მათი გვერდითი ნაწილები გამაგრებულია გვერდითი იოგებით – ligg. collateralia, ტერფძირის მხრიდან კი – პლანტარული იოგებით – ligg. plantaria.

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.