გულმკერდის ფასციები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. გულმკერდის ფასციები Fasciae of thorax

გულმკერდის ფასცია – fascia pectoralis – მისი ზედაპირული ფირფიტა – laminig superficialis ფარავს მკერდის დიდი კუნთის – M. pectoralis major გარეთა ზედაპირს.

გულმკკერდის ფასციები

ზემოთ იგი შეზრდილია ლავიწთან, მედიალურად – მკერდთან, ლატერალურად გადადის წინა დაკბილული კუნთის – M. serratus anterior მფარავ ფასციაში და ქვემოდან გადადის მუცლის კედლის ფასციაში. ლავიწქვეშა მიდამოში – regio infraclavicularis იგი იძირება და ღრმა ფირფიტის – lamina profunda სახით ეკვრის მკერდის მცირე და ლავიწქვეშა კუნთებს და შეზრდილია ლავიწთან და ბეჭის ნისკარტისებრ მორჩთან – Processus coracoideus. იღლიის ფოსოს არეში მკერდის ფასცია გადადის მკერდის დიდი კუნთის – M. pectoralis major ქვემო კიდიდან  ზურგის უგანიერესი კუნთის – M. latissimus dorsi ქვემო კიდეზე და წარმოქმნის იღლიის ფასციას – fascia axillaris.
მკერდის ფასციის ერთი ნაწილი ლავიწქვეშა მიდამოში – regio infraclavicularis ქმნის
მკერდ – ლავიწის ფასციას – fascia clavipectoralis, რომელიც შეზრდილია მის ქვეშ გამავალ სისხლძარღვებთან (a. et v. subclaviae).

მკერდის შიგნითა ფასცია – fascia endothoracica ამოფენს გულმკერდის ღრუს კედლების შიგნითა ზედაპირს.


გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.