ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის შეერთებანი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის შეერთებანი     Juncturae membri inferiores liberi

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.