კისრის სამკუთხედები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. კისრის სამკუთხედები Triangles [trigone] of neck

კისრის წინა მიდამო – regio colli anterior ორივე მკერდ – ლავიწ – დვრილისებრი კუნთით იყოფა სამ სამკუთხედად: ერთი წინა და ორი გვერდითი. კისრის თითოეულ ნახევარს (გვერდებზე) მკერდ – ლავიწ – დვრილისებრი კუნთი ორ სამკუთხედად ყოფს: მედიალურ და ლატერალურ სამკუთხედებად. კისრის მედიალური სამკუთხედი შემოსაზღვრულია ქვედა ყბის ქვემო კიდით, კისრის შუა ხაზითა და მკერდ – ლავიწ – დვრილისებრი კუნთის წინა კიდით. ორივე, მარჯვენა და მარცხენა, მედიალური სამკუთხედები ქმნიან კისრის ერთ წინა სამკუთხედს. კისრის გვერდითი სამკუთხედები მოსაზღვრულია მკერდ – ლავიწ – დვრილისებრი კუნთის უკანა კიდით, ლავიწითა და ტრაპეციული კუნთის კიდით. თითოეული სამკუთხედი კისრის კუნთებით იყოფა მრავალ პატარა სამკუთხედებად. კისრის მედიალური სამკუთხედი ორმუცელა კუნთითა და ბეჭ-ინის კუნთის ზემო მუცლით იყოფა ყბისქვეშა და საძილე სამკუთხედებად.

კისრის სამკუთხედები

1. ყბისქვეშა სამკუთხედი – trigonum submandibulare, მოსაზღვრულია ორმუცელა კუნთის წინა და უკანა მუცლითა და ქვედა ყბის ქვემო კიდით. ყბისქვეშა სამკუთხედში გამოყოფენ მცირე ზომის ენის სამკუთხედს – trigonum linguale (ანუ trigonum Pirogovi). იგი მოსაზღვრულია ყბა – ინის კუნთის უკანა კიდით, ორმუცელა კუნთის უკანა მუცლითა და ინის ნერვით.

2. საძილე სამკუთხედი – trigonum caroticum მოსაზღვრულია: ორმუცელა კუნთის უკანა მუცლით, ბეჭ – ინის კუნთის ზემო მუცლითა და მკერდ – ლავიწ – დვრილისებრი კუნთის წინა კიდით.

3. ბეჭ – ლავიწის სამკუთხედი – trigonum omoclaviculare მოსაზღვრულია მკერდ – ლავიწ – დვრილისებრი კუნთის უკანა კიდით, ლავიწითა და ბეჭ – ინის კუნთის ქვემო მუცლით; სამკუთხედი შეესაბამება დიდ ლავიწზედა ფოსოს – fossa supracl avicularis major.

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.
Share on Facebook
Facebook
გააზიარე facebook -ზე ..