მუცლის თეთრი ხაზი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. მუცლის თეთრი ხაზი   Linea alba (Sergent’s) white [Hunter’s] line

მუცლის თეთრი ხაზი – linea alba წარმოადგენს მუცლის სამი გვერდითი კუნთის მყესოვანი ფირფიტების გადაწნულ მკვრივ ზონარს, რომელიც მიემართება მკერდის ძვლის მახვილისებრი მორჩიდან – Processus xiphoideus ბოქვენის სიმფიზამდე – Symphysis pubica.

მუცლის თეთრი ხაზი

მუცლის თეთრი ხაზის სიგანე მუცლის კედლის ზემო ნაწილში 1 – 2 სმ-მდეა, ქვემოთ იგი ვიწროვდება და მსხვილდება, ვინაიდან ამ ადგილზე მას შიგნიდან ამაგრებს გრძივი შემაერთებელქსოვილოვანი წარმონაქმნი – თეთრი ხაზის საყრდენი – adminiculum lineae albae. ზემო ნაწილში, იქ, სადაც თეთრი ხაზი შედარებით თხელი და განიერია, გადაწნულ აპონევროზთა შორის რჩება მეტ – ნაკლებად გამოხატული ნაპრალები, რომლებიც ხშირად წარმადგენენ თიაქრის განვითარების ადგილს. თეთრი ხაზის დაახლოებით შუა ნაწილში მდებარეობს ჭიპის რგოლი – anulus umbilicalis, რომელშიც ჩანასახის განვითარების პერიოდში გადის ჭიპლარის სისხლძარღვები.

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.