ქვემო კიდურის კუნთები

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ქვემო კიდურის კუნთები Mm. membri inferioris; Muscles of lower limb

ქვემო კიდურის კუნთები – mm. membri inferioris ტოპოგრაფიულ – ანატომიური თავისებურებების მიხედვით იყოფა ქვემო კიდურის სარტყლისა (მენჯის) და ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის კუნთებად.

1. ქვემო კიდურის სარტყლის (მენჯის) კუნთები იყოფა შიგნითა და გარეთა ჯგუფის კუნთებად.

2. ქვემო კიდურის თავისუფალი ნაწილის კუნთები  იყოფა:
1. ბარძაყის კუნთები – mm. femoris
2. კანჭის კუნთები – mm. cruris
3. ტერფის კუნთები – mm. pedis

ქვემო კიდურის კუნთები