ბრმა ნაწლავი

ლალი დათეშიძე

ადამიანის ნორმალური ანატომია. ბრმა ნაწლავი   Cecum   Blind gut

ბრმა ნაწლავი – cecum, მსხვილი ნაწლავის საწყისი ნაწილია. მდებარეობს მარჯვენა თეძოს ფოსოში. მისი სიგრძე მერყეობს 3 – 8 სმ-ის ფარგლებში, დიამეტრი 4 – 7 სმ. ბრმა ნაწლავი დაფარულია სეროზული გარსით. მისი ქვემო და მედიალური კედლებიდან წარიზიდება ჭიანაწლავი – appendix vermiformis. იგი წარმოადგენს 3 – 4 მმ დიამეტრის წვრილ მილს, სიგრძითბრმა ნაწლავი 2,5-დან 15 სმ-მდე. ჭიანაწლავს აქვს საკუთარი ჯორჯალი – mesoappendix, რითაც იგი დაკავშირებულია ბრმა ნაწლავის კედელთან და თეძოს ნაწლავის ბოლო ნაწილთან. ჭიანაწლავი მოთავსებულია მარჯვენა თეძოს ფოსოში; მისი თავისუფალი ბოლო მიმართულია ქვემოთ და მედიალურ მხარეზე, აღწევს სასაზღვრო ხაზს (linea terminalis) და ზოგჯერ ეშვება მცირე მენჯში. ჭიანაწლავი შესაძლოა მდებარეობდეს ბრმა ნაწლავის უკანაც. ბრმა ნაწლავს ჭიანაწლავი უკავშირდება ჭიანაწლავის ხვრელით – ostium appendicis vermiformis. ჭიანაწლავის ლორწოვან გარსში მრავლადაა ლიმფური ფოლიკულები, რომელთა გროვა მთლიანად ქმნის ე. წ. ჭიანაწლავის შეჯგუფულ ლიმფურ ფოლიკულს – Folliculi lymphatici aggregati appendicis vermiformis.

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.