გაიდლაინები

ბიულეტენი ,,სამედიცინო მედიის დაიჯესტი”, N2, ოქტომბერი, 2009 წ.

გაიდლაინების შესახებ ჩვენს საიტს მრავალი მკიითხველი მიმართავს. გაიდლაინები საიტზე www.medgeo.net ჯერჯერობით არ დევს. საერთოდ,
ისინი არასაკმარისი რაოდენობითაა მომზადებული ქართულ ენაზე. დაინტერესებულ მკითხველებს ვურჩევთ ისარგებლონ საიტით www. Medportal. Ge იქ მოცემულია შემდეგი ინფორმაციები:

– კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაციებისა (გაიდლაინების) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლების) შესახებ
– გზამკვლევი – ”გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შემუშავება, შეფასება, დამტკიცება და დანერგვა”
–გაიდლაინები:
–ინფექციური სნეულებები
–კარდიოლოგია
–კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინა
–მეანობა-გინეკოლოგია
–ნევროლოგია
–ნეიროქირურგია
–ონკოჰემატოლოგია
– პათოლოგიური ანატომია
– პედიატრია
– უროლოგია
– ფთიზიატრია