აორტა

ადამიანის ნორმალური ანატომია. აორტა Aorta

აორტა – aorta, სხეულის ყველაზე მსხვილი სისხლძარღვია. აორტა გამოდის გულის მარცხენა პარკუჭიდან..>>>>

ლალი დათეშიძე

აორტააორტა – aorta, სხეულის ყველაზე მსხვილი სისხლძარღვია. აორტა გამოდის გულის მარცხენა პარკუჭიდან; მისი საწყისი მდებარეობს ფილტვის ღეროს უკან და შეესაბამება მესამე მარცხენა ნეკნთაშუა დონეს. აორტა იწყება შედარებით გაგანიერებული ნაწილით, რომელსაც აორტის ბოლქვი – bulbus aortae ეწოდება. აორტაში არჩევენ შემდეგ ნაწილებს: ასწვრივი აორტა – aorta ascendes, აორტის რკალი – arcus aortae, დასწვრივი აორტა – aorta descendens, რომელიც თავის მხრივ იყოფა: გულმკერდის აორტად – aorta thoracica, და მუცლის აორტად – aorta abdominalis.
აორტის ბოლქვი მოთავსებულია პარკუჭის ძირთან, მას მოსდევს აორტის ასწვრივი ნაწილი, რომელიც მეორე ნეკნის მკერდის ძვალთან შეერთების დონეზე ქმნის აორტის რკალს – arcus aortae; აორტის რკალი იხრება მარცხნივ და უკან და გულმკერდის მეოთხე მალის დონეზე გადადის დასწვრივ აორტაში – aorta descendes. დასწვრივი აორტა ეშვება ქვევით, გაივლის დიაფრაგმის ხვრელში და გადადის მუცლის აორტაში – aorta abdominalis, რომელიც წელის მეოთხე მალის დონეზე იყოფა ორად (bifurcatio aortae). აორტიდან გამომავალი არტერიები ქმნიან სისხლის მიმოქცევის დიდ წრეს.

აორტა

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.