მხარ – თავის ღერო

ადამიანის ნორმალური ანატომია. მხარ – თავის ღერო Truncus brachiocephalicus Brachiocephalic trunk

მხარ – თავის ღერო წარმოადგენს მსხვილ, კუნთოვან – ელასტიკური ტიპის სისხლძარღვს, სიგრძით 4 სმ-მდე; მიემართება ზემოთ და მარჯვნივ და მარჯვენა მკერდ – ლავიწის სახსრის დონეზე იყოფა ორ ტოტად >>>>

ლალი დათეშიძე

მხარ – თავის ღერო – truncus brachiocephalicus, გამოდის აორტის რკალის საწყისი ნაწილიდან. იგი წარმოადგენს მსხვილ, კუნთოვან – ელასტიკური ტიპის სისხლძარღვს, სიგრძით 4 სმ-მდე; მიემართება ზემოთ და მარჯვნივ და მარჯვენა მკერდ – ლავიწის სახსრის დონეზე იყოფა ორ ტოტად: მარჯვენა საერთო საძილე არტერიად – a. carotis communis dextra, და მარჯვენა ლავიწქვეშა არტერიად – a. subclavia dextra.

გული
მხარ – თავის ღეროდან გამომავალი ტოტები – მარჯვენა საერთო საძილე არტერია და მარჯვენა ლავიწქვეშა არტერია, აორტიდან გამომავალი დანარჩენი ტოტების – მარცხენა საერთო საძილე არტერიისა და მარცხენა ლავიწქვეშა არტერიის ანალოგიური სისხლძარღვებია, და შესაბამისად მათი შემდგომი დატოტიანებაც სიმეტრიულია.
ზოგჯერ მხარ – თავის ღეროდან გამოდის ფარისებრი ყველაზე ქვემო არტერია – a. thyroidea ima.

 
გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.