თეძოს საერთო არტერია

ადამიანის ნორმალური ანატომია. თეძოს საერთო არტერია Arteria iliaca communis Common iliac artery

თეძოს საერთო არტერია – წყვილი სისხლძარღვია; თეძოს საერთო არტერიები (მარჯვენა და მარცხენა) მიემართებიან ქვემოთ და ერთმანეთის მიმართ ქმნიან კუთხეს; ეს კუთხე ქალებში უფრო დიდია ვიდრე მამაკაცებში. თეძოს საერთო არტერიის სიგრძე 5 – 7 სმ-ია. >>>

ლალი დათეშიძე

თეძოს საერთო არტერია – a. iliaca communis მუცლის აორტის გაყოფით (ბიფურკაციით) მიღებული წყვილი სისხლძარღვია; თეძოს საერთო არტერიები (მარჯვენა და მარცხენა) მიემართებიან ქვემოთ და ერთმანეთის მიმართ ქმნიან კუთხეს; ეს კუთხე ქალებში უფრო დიდია ვიდრე მამაკაცებში. თეძოს საერთო არტერიის სიგრძე 5 – 7 სმ-ია.

თეძოს საერთო არტერია გავა-თეძოს სახსრის – articulatio sacroiliaca დონეზე იყოფა ორ ტოტად:
1. თეძოს გარეთა არტერია – a. iliaca externa
2. თეძოს შიგნითა არტერია – a. iliaca interna

თავის გზაზე თეძოს საერთო არტერია გზავნის წვრილ ტოტებს ლიმფური კვანძებისაკენ, შარდსაწვეთისა და სუკის დიდი კუნთისაკენ – m. psoas major.

თეძოს საერთო არტერია

გვერდ–სტატიის მომზადებაზე მუშაობდნენ: ლალი დათეშიძე (1997 წლიდან), არჩილ შენგელია, ლევან შენგელია, (1998 წლიდან), მანანა კიკნაძე (2006 წლიდან), ამირან დათეშიძე (2006 წლიდან), ვასილ შენგელია (2006 წელს), თამარ პაპავა (2008 წლიდან). 2008 წლის რედაქცია მოამზადა მანანა კიკნაძემ.