ართროზი

ართროზი – (ოსტეოართროზი) სახსრების დეგენერაციულ – დისტროფიული დაავადება, მაგალითად, მადეფორმირებელი ართროზები, მადეფორმირებელი ოსტეოართროზები.