დისკოპათია

დისკოპათია – ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს მალთაშუა დისკების პათოლოგიურ ცვლილებებს, დამოუკიდებლად მათი ბუნებისაგან. დისკში პროცესის დეგენერაციული ხასიათის დროს იყენებენ ტერმინს – დისკოზი.