მკურნალობა უცხოეთში


ეაკულაცია

მამაკაცის ეაკულაცია, პრეეაკულაცია, მამაკაცის ეაკულაციის ფაზები, ეაკულაციის ემისიური ფაზა, ეაკულაციის განდევნის ფაზა, ეაკულაციის სითხის შემადგენლობა, ეაკულაციის სითხის მახასიათებლები, მოცულობა, ხარისხი, სექსუალური კმაყოფილება  >>>
იხ. აგრეთვე სტატია >>> ნაადრევი ეაკულაცია 

მამაკაცის ეაკულაცია

მამაკაცის ეაკულაცია  (ლათ. ejaculatioგანდევნა, გადმოფრქვევა; სინონიმი – თესლის დაღვრა) – ეწოდება სპერმატოზოიდების შემცველი სითხის, ეაკულატის გამოყოფას შარდსადენიდან სქესობრივი ურთიერთობის ან მისი შემცვლელი სქესობრივი აქტივობის სხვა ფორმების დროს (მასტურბაცია, პოლუცია, პეტინგი და სხვ.) ეაკულაცია რთულ რეფლექსურ აქტს წარმოადგენს, რომლიც ცენტრიც მდებარეობს ზურგის ტვინის წელის მიდამოში. გარდა ამისა სპერმის დაღვრის პროცესში განსაზღვრულ როლს თამაშობს თავის ტვინის პარაცენტრალური უბანი. ეაკულაცია და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ორგაზმი დგება სქესობრივი აგზნების პიკის დროს, სასქესო ასოს სტიმულაციისა და ფრიქციის შედეგად. ეაკულაცია შესალოა მოხდეს უნებლიედ, ძილის დროსაც, რასაც პოლუცია ეწოდება. ეაკულაციის შემდეგ სასქესო ასოს სისხლსავსეობა იკლებს და სუსტდება ერექციის დონე.

პრეეაკულაცია

პრეეაკულატი – უფერო, გამჭვირვალე, წებოვანი სითხეა, რომელიც გამოიყოფა ასევე შარდსადენი მილიდან სქესობრივი აგზნების დროს. პრეეაკულატის გამოყოფა ხდება მასტურბაციის დროსაც, სქესობრივი ურთიერთობის წინა პერიოდში და კოპულაციის ადრეულ სტადიაზე, ანუ მანამ, სანამ მამაკაცი მიაღწევს ორგაზმს და მოხდება თესლის დაღვრა, ეაკულაცია. (იხ.სტატია >>> ნაადრევი ეაკულაცია )

მამაკაცის ეაკულაციის ფაზები

მამაკაცია ეაკულაცია შედგება ორი ფაზისაგან:

  • ემისიური ფაზა – თესლის გამოყოფა ურეთრის წინამდებარე ნაწილში სათესლე ჯირკვლის დანამატებიდან;
  • განდევნის ფაზა – ურეთრიდან სპერმის სითხის გადმოღვრა

ეაკულატორული რეფლექსის  პირველ ემისიური ფაზას სიმპათიკური ნერვული სისტემა მართავს. მეორე, განდევნის ფაზა კონტროლდება სპინალური რეფლექსით, ზურგის ტვინის  S2-S4 ფესვების დონეზე. ნერვული იმპულსის გადაცემა ხდება სასირცხო ნერვის მეშვეობით. ეაკულაციის დასრულების შემდეგ დგება რეფრაქტერული პერიოდი, რომლის განმავლობაში ეაკულაციის ხელმეორედ მიღწევა შეუძლებელია ან გაძნელებული.

ეაკულაციის ემისიური ფაზა

ეაკულაციის ემისიური ფაზის მიმდინარეობისას ხდება სათესლე ჯირკვლის დანამატების სადინრების გლუვი კუნთების შეკუმშვა, რის შედეგადაც სათესლე ჯირკვლის დანამატებიდან სეკრეტი გადადის თესლგამომტანი სადინრის ზედა ფართო ამპულარულ ნაწილში (ეაკულაციის ემისიური ფაზის დასაწყისში ეაკულაციის გარდაუვალობის შეგრძნება ჩნდება), შემდეგ გაივლის ეაკულატორულ ტრაქტს და ერევა სათესლე ბუშტუკების, პროსტატის და ბულბოურეთრალური ჯირკვლების სეკრეტს, ყალიბდება ეაკულატი, სპერმა.

ეაკულაციის განდევნის ფაზა

ეაკულაციის განდევნის ფაზაში ხდება უკვე ჩამოყალიბებული ეაკულატის გადმოსროლა ურეთრიდან გარეთ ბულბოსპონგიოზური კუნთების რიტმული შეკუმშვის შედეგად. მამაკაცის ორგაზმი გრძელდება დაახლოებით 17 წამი, თუმცა ეს მაჩვენებელი ვარიაბელურია და იცვლება რამდენიმე წამიდან ერთ წუთამდე. ორგაზმის დასაწყისში სპერმა ბიძგისებურად გამოიდევნება, თავიდნ მცირე პორციებით, შემდეგ აღწევს მაქსიმალურ მოცულობასა და სიძლიერეს და ბოლოს  ნელ-ნელა ისევ მცირდება. ბოლო რამდენიმე ბიძგი შესაძლოა იყოს ცრუ შეკუმშვები, რომლის დროსაც უკვე აღარ ხდება თესლის გადმოღვრა. ჩვეულებრივ მამაკაცის ორგაზმი შედგება ბულბოსპონგიოზური კუნთების 10-15 შეკუმშვისაგან, რომელთაგან თითოეული იწვევს უაღრესად სასიამოვნო ფიზილოგიურ შეგრძნებას ორგანიზმში. პირველი შეკუმშვის შემდეგ შეუძლებელია ეაკულაციის პროცესის შეჩერება. ორგაზმის განმავლობაში ბულბოსპონგიოზური კუნთების შეკუმშვა ხდება რიტმულად და რეგულარულად, ორგაზმის ბოლოს შეკუმშვების სიხშირე თანდათან იკლებს, შესაძლებელია აღინიშნებოდეს დამატებითი არარეგულარული შეკუმშვები.

ეაკულაციის სითხის შემადგენლობა

ეაკულატი შეიცავს სპერმატოზოიდებს, ასევე სერტოლის უჯრედებისეკრეტს, რომელიც მონაწილეობას იღებს სპერმატოზოიდების  მომწიფებასა და მათ თესლგამომტან სადინრებში ტრანსპორტირებაში. თესლგამომტანი სადინრები შეიცავნ კუბური ფორმის უჯრედებს ხაოებითა და ლიზოსომური გრანულებით, რომელთა მიერ ხდება რა სითხის ნაწილობრივი შეწოვა, იცვლება სპერმის ქიმიური შედგენილობა.

ეაკულაციის მახასიათებლები

მოცულობა

ეაკულატის რაოდენობა და გადმოფრქვევის სიძლიერე ვარირებს სხვადსხვა მამაკაცში, თუმცა ნორმად ითვლება 1.5 -5 მლ.

ეაკულატის ხარისხი

ასევე განსხვავებულია სხვადასხვა მამაკაცის შემთხვევაში ეაკულატში სპერმატოზოიდების რაოდენობა, რაც დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, როგორიცაა წინ ეაკულაციიდან გასული დრო, სათესლე ჯირკვლების ტემპერატურა, მამაკაცის ასაკი, ტესტოსტერონის დონე, კვების ხასიათი. ეაკულატში სპერმატოზოიდების პათოლოგიურად დაბალი დონე მოიხსენიება ოლიგოზოოსპერმიის სახელით, ეაკულაციის შედეგად გამოყოფილი სპერმის მცირე რაოდენობას ოლიგოსპერმია ეწოდება. რიგ შემთხვევებში სპერმაში სიცოცხლისუნარიანი სპერმატოზოიდების  სრული არარსებობა აღინიშნება, ე.წ. აზოოსპერმია. ასევე გვხდება ასთენოზოოსპერმია, რაც სპერმატოზოიდების  ფუნქციურ სისუსტეს, სპერმაში მათი მოძრაობის უნარის შემცირებას ეწოდება.

სექსუალური კმაყოფილება ეაკულაციის დროს

ბულბოსპონგიოზური კუნთების თითოეული შეკუმშვა ეაკულაციასთან ერთად იწვევს სექსუალური კმაყოფილების ახალი ტალღის გაჩენას, განსაკუთრებულად ძლიერ შეგრძნებას პენისის მიდამოსა და სხეულის ქვემო ნაწილში. ეს შეგრძნება უკიდურესად გამოხატულია პირველი და მეორე შეკუმშვის დროს, როდესაც ასევე მეტია გამოყოფილი ეაკულატის რაოდენობა, შემდგომი შეკუმშვებისას მცირდება სპერმის მოცულობაც და კმაყოფილების შეგრძნებაც.

ქალთა ეაკულაცია 

სპეციალურ ლიტერატურაში არის მსჯელობა ქალთა მიერ ეაკულაციის შესახებ. რიგი წყაროები, მათ შორის– უძველეს ხალხთა ტრადიციები და არისტოტელეც ცნობს ფაქტს, რომ ქალებიც გამოყოფენ გარკვეულ სითხეს, თუმცა მისი როლი არა განაყოფიერება, არამედ სიამოვნების მიღებაა.  ქალთა ეაკულაციის ფაქტი მეცნიერულად შესწავლილი არ არის, თითქმის არ მოიპოვება  ექსპერიმენტალური მასალები.

თვლით თუ არა, რომ ქალებს აქვთ ეაკულაცია?

View Results

Loading ... Loading ...

ბმები:
1. ნაადრევი ეაკულაცია
2. რეფრაქტერული პერიოდი
3. სპერმატურია
4. რეტროგრადული ეაკულაცია
5. ფსევდომასტურბაცია
6. ექსცესი სექსუალური
7. ეაკულაცია
8. პოლუცია

________________________________________________

Comments are closed.

vaka