ეკვინოვალგუსური დეფორმაცია

ეკვინოვალგუსური დეფორმაცია – ტერფის კომბინირებული დეფორმაცია: ცხენისებრი და ვალგუსური ტიპის ტერფი – ტერფი მოხრილია ფეხისგულისაკენ, როტირებულია გარეთ და განზიდულია.