ეკვინოვარუსული დეფორმაცია

ეკვინოვარუსული დეფორმაცია – ტერფის კომბინირებული დეფორმაცია: შერწყმულია ცხენისებრი და ვარუსული ტიპის ტერფის ნიშნები – ტერფი მდებარეობს ფეხის გულისაკენ მოხრილი, როტირებულია შიგნითა მხარეზე და მოზიდულია.


.