ვარუსული დეფორმაცია

ვარუსული დეფორმაცია – (ბარძაყის ძვლის ყელის) ბარძაყის ძვლის ყელ – დიაფიზური  კუთხის შემცირება ასაკობრივ ნორმასთან შედარებით. შესაძლოა იყოს ერთმხრივი ან ორმხრივი, თანდაყოლილი ან შეძენილი.