მაანკილოზებელი სპონდილოართიტი

მაანკილოზებელი სპონდილოართიტი – იხ. ბეხტერევის დაავადება


.