ცერვიკოგენური თავის ტკივილი

ცერვიკოგენური თავის ტკივილი – თავის ტკივილი, ხშირად კეფის ნაწილში, რომელიც გამოწვეულია ხერხემლის კისრის ნაწილის პათოლოგიით.