ხერხემლის გამრუდება

ხერხემლის გამრუდება ხერხემლის ნორმალური აღნაგობის დარღვევა (გადახრები).

.