ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად

გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >>

Гинекология Gynaecology გინეკოლოგია
В  каком  возрасте у вас   появилась   менструация? At     what     age     did your menses begin? რა ასაკიდან დაგეწყოთ მენსტრუაცია?
Через   сколько   дней у   вас   бывают   менструации? What   is   your intermenstrual period? რამდენდღიანი ციკლი გაქვთ?
Менструации      регулярны      (нерегулярны)? Are your menses regular (irregular)? მენსტრუაციები რეგულარულია (არარეგულარულია)?
Сколько  дней  длится   у   вас   менструация? How   many   days   do your  menses  last? მენსტრუაცია რამდენ დღეს გრძელდება?
У вас обильная или скудная      менструация? Do you have a heavy or scanty flow? მენსტრუალური გამონადენი უხვია თუ არა?
Сколько    гигиенических   подкладок   вы используете? How  many   pads   do you use? რამდენ ჰიგიენურ პაკეტს ხარჯავთ?
Когда была  последняя   менструация? When   was   the   last menstrual period? როდის გქონდათ ბოლო მენსტრუაცია?
У вас задержка менструации? Is   there   a  delay of menstruation? მენსტრუაცია შეგიჩერდათ?
Как у вас  проходят менструации? How   are   your   periods? როგორ მიმდინარეობს მენსტრუაცია?
Бывает ли  дисменорея   (спазмы, боль в спине, потеря сознания, дни на постельном     режиме,     слабость)? Is   there   dysmenorrhea    (cramps,    backache, fainting days in» bed, prostration)? გაქვთ თუ არა დისმენორეა (სპაზმი, ტკივილი, გონების დაკარგვა, სისუსტე, წოლითი რეჟიმი)?
У   вас   бывает   боль во   время   менструации? Do    you    have    any pain during menstruation? მენსტრუაციის დროს ტკივილები გაქვთ?
У вас бывают болезненные       менструации? Have your menstrual periods  usually been painful? მენსტრუაცია მტკივნეული გაქვთ?
Вы часто чувствуете себя      слабой      или больной    во    время менструации? Have   you   often felt weak   or   sick   with your periods? მენსტრუაციის დროს ხშირად გრძნობთ თავს სუსტად ან შეუძლოდ?
Вы   часто   вынуждены    соблюдать    постельный режим, когда  начинается менструация? Have  you  often  had to    lie    down    when your    periods    came on? მენსტრუაციის დაწყებისას ხშირად იცავთ წოლით რეჟიმს?
Вы   бываете   напряжены    или    раздражены во время менструации? Have    you     usually been  tense  or jumpy with your periods? მენსტრუაციის დროს დაჭიმული ან გაღიზიანებული ხართ?
У   вас   бывает   кровотечение         между менструациями? Do you have any bleeding    between    your periods? მენსტრუაციებს შორის პერიოდში გაქვთ ხოლმე სისხლდენა?
У   вас   есть    какие-либо   выделения   из влагалища? Do    you    have     any vaginal discharge? საშოდან გაქვთ გამონადენი?
Вас   часто   беспокоят      выделения      из влагалища? Have you often been troubled with a vaginal discharge? ხშირად გაწუხებთ საშოდან გამონადენი?
У вас  бывают  часто сильные        приливы крови с потением? Have  you   ever   had constant   severe   hot flashes and sweats? ხშირად გაქვთ ძლიერი სისხლის მოწოლა (ალები), ოფლიანობა?
Наблюдаются  ли явления,   связанные   с прекращением    менструации     (менопауза:    головная    боль, депрессия,    приливы крови,  слабость, сердцебиение,   обморок,    усиление    или понижение   полового желания)? Are there   symptoms associated   with   cessation of menstruation   (menopause — headache,      depression, hot flashes, asthenia, palpitation,   fainting, increase   or   decrease in sexual desire)? მენსტრუაციის შეწყვეტასთან დაკავშირებით გაქვთ რაიმე ჩივილები (მენოპაუზა: თავის ტკივილი, დეპრესია, სისუსტე, გულის ფრიალი, გულის წასვლა, ლიბიდოს გაძლიერება, ან დაქვეითება)?
В     каком     возрасте начался  климакс? At what age did menopause begin? რა ასაკში დაგეწყოთ კლიმაქსი?
Вы беременны? Are you pregnant? ორსულად ხართ?
Вы   беременели   когда-нибудь? Have   you   ever   become pregnant? როდისმე ყოფილხართ ორსულად?
Сколько у вас было беременностей? How  many  pregnancies did you have? რამდენჯერ იყავით ორსულად?
У вас были аборты? Did    you    ever   have any abortions? აბორტი გქონიათ?
Сколько у вас было абортов? How many  abortions did you have? რამდენჯერ გქონდათ აბორტი?
Аборт     был     искусственный   или   самопроизвольный? Was the abortion artificial or natural? აბორტი ხელოვნური იყო თუ სპონტანური?
На     каком     месяце беременности      произошел аборт? At   what   month   of pregnancy    did    the abortion occur? ორსულობის რომელ თვეში გქონდათ აბორტი?
У   вас   были   выкидыши? Did   you   ever  have any miscarriages? გქონიათ მუცლის მოშლა?
Сколько у вас было выкидышей? How many miscarriages did you have? რამდენჯერ გქონდათ მუცლის მოშლა?
Сколько у вас было родов? How many deliveries- did you have? რამდენი მშობიარობა გაქვთ?
У вас были преждевременные роды? Did you ever have a premature delivery? გქონიათ ნაადრევი მშობიარობა?
У   вас   был   мертворожденный ребенок? Were you ever delivered   of   a   still   born child? გქონიათ მკვდრადშობადობა?
Вы  кормили  грудью своих детей? Did        you        nurse (breast     feed)     your children? ბავშვები ბუნებრივ კვებაზე გყავდათ?
У   вас   были   какие-нибудь   затруднения с       беременностями или родами? Did    you    have    any trouble with your pregnancies       or       labors? ორსულობასთან ან მშობიარობასთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა გქონიათ?

გაგრძელება იხ. >>>>