ბიზნეს გეგმის რეალურობის შემოწმება

  • თურმანიძის მალამოები

ლევან  შენგელია. ბიზნეს გეგმების შედგენა . თბილისი 2010 .
გადასვლა ნაშრომის “ლევან  შენგელია. ბიზნესგეგმების შედგენასათაო გვერდზე

მას შემდეგ, რაც დაასრულებთ ბიზნეს-გეგმის პირველი ვარიანტის წერას, მიეცით ის წასაკითხად თქვენს მეგობრებს, პროფესიონალებს და სხვა ადამიანებს, რომლებსაც ენდობით. თხოვეთ, რომ გულახდილად გაგიზიარონ თავისი აზრი. კიდევ უფრო უკეთესია, თუკი ისინი აღნიშნავენ ადგილებს, რომელიც მათი აზრით ყველაზე უფრო სუსტია.

<<< წინა გვერდი  მომდევნო გვერდი >>>
Share this...Share on Facebook
Facebook