ქირურგიული ინსტრუმენტები

  • თურმანიძის მალამოები

ქირურგიული ინსტრუმენტი (შესავალი)

1.1. ქსოვილის გასაკვეთი ინსტრუმენტი

1.1.1. სკალპელი
1.1.2. ქირურგიული დანა
1.1.2.1 საამპუტაციო დანა
1.1.2.2. სარეზექციო დანა
1.1.2.3 ხრტილის გასაკვეთი
1.1.2.4 თავის ტვინის დანა
1.1.3. მაკრატელი
1.1.3.1 ბლაგვწვერიანი მაკრატელი
1.1.3.2 მოხრილი მაკრატელი
1.1.3.3 მახვილწვერიანი მაკრატელი
1.1.3.4 რბილი ნახვევის მოსახსნელი მაკრატელი
1.1.3.5 თვალის (მიკროქირურგიული) მაკრატელი
1.1.3.6 ნეკნის მაკრატელი

1.2. სისხლდენის შემაჩერებელი ინსტრუმენტები

1.2.1 სისხლდენის შესაჩერებელი მომჭერი
1.2.1.1. კოხერის მომჭერი
1.2.1.2. ბილროთის მომჭერი
1.2.1.3. ‘’მოსკიტის’’ ტიპის მომჭერი
1.2.2 სისხლძარღვოვანი მომჭერი
1.2.2.1 მეიოს მომჭერი
1.2.2.2 უელის მომჭერი
1.2.2.3 ნეგუსის მომჭერი
1.2.2.4 პოტის მომჭერი (კლემა)

1.3. ჭრილობის გამაგანიერებელი ინსტრუმენტები

1.3.1 ერთკბილა კავი (რეტრაქტორი)
1.3.2 კავი ნერვის რეტრაქციისთვის
1.3.3 ფოლკმანის კბილიანი კავი
1.3.4 ფარაბეფის ფირფიტისებური კავი
1.3.5 ლანგენბენკის ფირფიტოვანი კავი
1.3.6 ჩერნის ფირფიტოვანი კავი
1.3.7 მორისის ფირფიტოვანი კავი
1.3.8 დივერის სარკე
1.3.9 დუაიენის სარკე
1.3.10 ელისონის სარკე
1.3.11 ფიოდოროვის სარკე
1.3.12 სამსაგდულიანი კლემარინიანი გამაგანიერებელი

1.4. ქსოვილის გასაკერი ინსტრუმენტები

1.4.1 ნემსდამჭერი
1.4.2 ქირურგიული ნემსი
1.4.3 სალიგატურო ნემსი
1.4.3.1. დეშანის ნემსი
1.4.3.2. კუპერის ნემსი
1.4.4. სალიგატურო ჩანგალი

1.5. დამხმარე ინსტრუმენტები

1.5.1 პინცეტი
1.5.1.1. ანატომიური პინცეტი
1.5.1.2. ქირურგიული პინცეტი
1.5.1.3. თათისებრი პინცეტი
1.5.1.4. პინცეტი ჩამკეტით
1.5.1.5. მიშელის ბრჭყალის დასადები და მოსახსნელი პინცეტი
1.5.2. ბაკჰაუზის მომჭერი (ცაპკა)
1.5.3. მიკულიჩის მომჭერი
1.5.4. ფირფიტოვანი მომჭერი
1.5.5. კორცანგის მომჭერი
1.5.6. ქსოვილის საფიქსაციო მომჭერები
1.5.6.1 ელისის მომჭერი
1.5.6.2. ლეინის მომჭერი
1.5.6.3. პულევიეს მაშა
1.5.6.4. ბებკოკის მომჭერი
1. 5. 7. შპრიცი
1. 5. 7. 1. “ლუერის” ტიპის შპრიცი
1. 5. 7. 2. “რეკორდის” ტიპის შპრიცი
1. 5. 7. 3. კომბინირებული შპრიცი
1. 5. 7. 4. ერთჯერადი გამოყენების შპრიცები
1. 5. 7. 5. სპეციალური შპრიცები
1. 5. 8. საინექციო და საპუნქციო ნემსები
1. 5. 8. 1. საინექციო ნემსი
1. 5. 8. 2. საპუნქციო ნემსი
1. 5. 9. ტროაკარი
2. ქირურგიული საკერავი მასალა
2. 1. საკერავი მასალის კლასიფიკაცია
2. 1. 1. კეტგუტი
2. 1. 2. აბრეშუმი
2. 1. 3.  სინთეზური გაწოვადი ქირურგიული ძაფი
3. მიკროქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა
3. 1.  საოპერაციო მიკროსკოპი
3. 2. მიკროქირურგიული ინსტრუმენტები
3. 2. 1. ქსოვილის გასაკვეთი მიკროქირურგიული ინსტრუმენტები
3. 2. 2. ქსოვილის გასაკერი მიკროქირურგიული ინსტრუმენტები
4. 2. ენდოქირურგიული აღჭურვილობის კომპლექტი
4. 2. 1. ენდოვიდეოსისტემა
4. 2. 2. ენდოქირურგიული ინსტრუმენტები
ტროაკარი
ლაპარასკოპი
ენდოქირურგიული მაკრატლები
ენდოქირურგიული ელექტროდები
ბიოფსიური მაშები
დიელექტრული მომჭერი _ დისექტორი
ენდოქირურგიული კლიპატორი
ენდოქირურგიული ქსოვილოვანი მომჭერი კრემალიერით
ასპირატორ_ირიგატორი
ვერეშის ნემსი
ჩოგანბადე
რეტრაქტორი
საპუნქციო ნემსი
საბიოფსიო ნემსი
გადამყვანი

 

Share this...Share on Facebook
Facebook