უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ექიმები

გადასვლა გვერდზე ,,მკურნალობა უცხოეთში”

  1. ივანე ჩაჩხიანი, ექიმი-ქირურგი, ჩეხეთი
  2. პაატა კალანდაძე, კარდიოქირურგი, იტალია
  3. შალვა მარდი, შვეიცარია