დიასპორები უცხოეთში – ფინეთი

გადასვლა მთავარ გვერდზე

ფინეთში დაახლოებით 100–მდე ქართული ოჯახი ცხოვრობს.

„ფინეთ – საქართველოს მეგობრობისა და კულტურულ ურთიერთობათა საერთაშორისო ცენტრი – საქართველო დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად “– დამფუძნებლები ეთერ კვენეტაძე- სარრე და მისი მეუღლე ეროვნებით ფინელი – სამმელი სარრე (ორგანიზაციის თავმჯდომარე).

რეგისტრირებულია ფინეთში 2001 წელს. ამავე დროიდან საქართველოში აქტიურად მოღვაწეობს პარტნიორი

E-mail: http://mce_host/mail to:eteri_sarre@hotmail.com

ორგანიზაცია:

„საქართველო – ფინეთის მეგობრობისა და კულტურულ – ეკონომიკურ ურთიერთობათა ასოციაცია” რეგისტრირებული საქართველოში.

საქართველო ქ. თბილისი
მანანა კვენეტაძე- მაჭავარიანი
კორ; 995 32 348870
E-mail: georgiafinland.mail.ru

Share on Facebook
Facebook
გააზიარე facebook -ზე ..