ანატომიური პინცეტი

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები”

ადვილადდაზიანებადი,      დელიკატური         სტრუქტურის        (პერიტონეუმი, სისხლძარღვი,     ნერვი,      ნაწლავი    და სხ.) მქონე ქსოვილის  დასაჭერი, უკბილო ქირურგიული ინსტრუმენტი.  (იხ. პინცეტი) (სურ. 1.40)    პინცეტის თათებს     სამუშაო     ზედაპირზე, ქსოვილზე კარგი ფიქსაციისთვის    გააჩნია განივი ნაჭდევები. ქირურგიულ  პინცეტთან     შედარებით,  ნაკლებად  ტრავმულია. 

38

….
ინსტრუმენტების დისტრიბუტორებს ვთხოვთ მოგვაწოდონ სურათები და დამატებითი ინფორმაცია. საკონტაქტო ელფოსტა: mpifarm@gmail.com
….
<<<წინა გვერდი
მომდევნო გვერდი>>>
….
Share this...Share on Facebook
Facebook