დიასპორები უცხოეთში – ირანი

გადასვლა მთავარ გვერდზე

დღეს ფერეიდანში კომპაქტურად მოსახლე ქართველთა რაოდენობა დაახლოებით 30-35 ათასია.

ირანში დასახლებულმა ქართველებმა მაშინვე დაიკავეს ღირსეული ადგილი სეფიანთა კარზე. ქართული წარმოშობის არაერთმა პოლიტიკურმა თუ სამხედრო მოღვაწემ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ირანის ისტორიაში.

1970-იანი წლების დასაწყისში ფერეიდნელთა რამოდენიმე ათეული ოჯახი საქართველოში, ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნდა, თუმცა გასული საუკუნის ბოლო ათწლეულში, საქართველოში შექმნილი მძიმე სოციალური ვითარების გამო, ზოგი მათგანი ირანში დაბრუნდა.