“რეკორდის” ტიპის შპრიცი

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები”

shprits
აგებულება (სურ. 1.54 B):
_ გრადუირებული მინის ცილინდრი (1);
_ ლითონის დგუში (5);

ცილინდრის ერთ ბოლოზე ლითონის ფირფიტაა (ბუნიკი) (2), რომელიც გადადის სამედიცინო ნემსების ჩამოსაცმელ კონუსში, ხოლო მეორე ბოლოზე ლითონის თავია (3), რომელზეც წამოცმულია ლითონის თავსახურავი (4). დგუშს გააჩნია რგოლი (6)   დამამუხრუჭებელი მოქმედებით.  მისი გადანაცვლება ხდება  ჩახრახნილი  ლითონის ღეროს (ჭოკის) (7) საშუალებით. გამოშვებულია 1, 2, 5, 10 და 20 მლ ტევადობის ‘’რეკორდის’’ შპრიცები.   ინსულინის შპრიცებს   გააჩნიათ ორგანზომილებიანი შკალა მილილიტრებში (მლ) და ინსულინის ერთეულებში (იე).

Spricebis_saxeebi

….
ინსტრუმენტების დისტრიბუტორებს ვთხოვთ მოგვაწოდონ სურათები და დამატებითი ინფორმაცია. საკონტაქტო ელფოსტა: mpifarm@gmail.com
….
<<<წინა გვერდი
მომდევნო გვერდი>>>>
…..
Share this...Share on Facebook
Facebook