გადამყვანი

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები”

სპეციალური დანიშნულების,     ენდოქირურგიული ინსტრუმენტი (სურ. 4.16); გამოიყენება ენდოსკოპიური ოპერაციების ჩატარებისას, მცირე დიამეტრის ტროაკარის დიდ დიამეტრიანი   ტროაკარით შესაცვლელად.   (იხ. ენდოქირურგიული ინსტრუმენტები).

gadamyvani

ინსტრუმენტების დისტრიბუტორებს ვთხოვთ მოგვაწოდონ სურათები და დამატებითი ინფორმაცია. საკონტაქტო ელფოსტა: mpifarm@gmail.com
….
<<<ინა გერდი