ალფა-, ბეტა-ადრენომიმეტური საშუალებები

ძირითადი კლინიკურ–ფარმაკოლოგიური ჯგუფები >>> კარდიოლოგია, ანგიოლოგია >>> ადრენომიმეტური საშუალებები >>> ალფა-, ბეტა-ადრენომიმეტური საშუალებები

….