შტადა

STADA

_________________________________________________

 1. ანესთეზოლი
 2. ანუზოლი
 3. ბეთიოლი
 4. ბელადონას რექტალური სუპოზიტორია
 5. ბენზილბენზოატი
 6. გენტამიცინი 0,1%
 7. გიოქსიზონის მალამო
 8. ერითრომიცინი
 9. ესლიდინი
 10. კამისტადი
 11. ლევომეკოლი
 12. ლევოსინი
 13. ლივაროლი
 14. მეთილურაცილიმალამო
 15. მეთილურაცილისანთელი
 16. მიროლუტი
 17. მიროპრისტონი
 18. მონტევიზინი
 19. ნისტატინი
 20. ოსარბონი
 21. ოქსოლინი
 22. პაპავერინი
 23. პრედნიზოლონი
 24. პსილო-ბალზამი
 25. სინაფლანი
 26. სინტომიცინი
 27. სტრეპტოციდი ხსნადი
 28. ტეტრაციკლინი
 29. ქაცვის ზეთი
 30. ჰეპარინის მალამო
 31. ჰექსიკონი
 32. ჰიდროვიტი
 33. ჰიდროკორტიზონი
 1. აციკლოვირი შტადა
 2. აციკლოსტადა
 3. ბებიდენტი
 4. ბელადონას ექსტრაქტი
 5. გრიპოსტადი რინო
 6. კამისტად ბეიბი
 7. კამისტადი კბილის პასტა
 8. ლადივალ აპრე
 9. ლადივალ აპრე აქტივი
 10. ლადივალი
 11. ლადივალი ბავშვებისთვის
 12. მაგნეტრანს დირექტი
 13. მაგნეტრანსი
 14. მარ პლუსი
 15. მულტილინდ მიკროსილბერი
 16. პროქტოზანი
 17. ცეფაკლორ შტადა
 18. ჰენდსოფტი

 

Stada Cis