ინსულტი

პრეპარატები

1. ომარონი

საენციკლოპედიო სტატიები

ტვინის ინსულტი cerebral stroke
თავის ტვინი (II)

განმარტებები და ლექსიკონების პოსტები

ჰემორაგიული ინსულტი
პოსტაპოპლექსიური
ინსულტი
სისხლჩაქცევა ტვინში
სისხლჩაქცევა ტვინში
ჰემორაგიული ინსულტი
ინსულტი