შაკიკი

 შაკიკი www.medgeo.net -ზე

პრეპარატები

საენციკლოპედიო სტატიები

შაკიკი (ჰემიკრანია)
შაკიკი (ჰემიკრანია) migraine, hemicrania
შაკიკისმიერი ნევრალგია migrainous neuralgia
თავის ტკივილი (ცეფალგია) cephalgia

განმარტებები და ლექსიკონების პოსტები

მოციმციმე სკოტომა
მოციმციმე სკოტომა
თვალბუდის ზედა ნერვის ნევრალგია
ოფთალმოპლეგიური შაკიკი
შაკიკი
შაკიკი
შაკიკი
ჰემოკეფალალგია
შაკიკი
შაკიკი
შაკიკი
ჰორტონის სინდრომი (შაკიკი)
ჰორტონის სინდრომი
შაკიკი
შავანის შაკიკი
თავის ტკივილი

_______________________________________

..