ბრონქიტი

პრეპარატები

1. ფლავამედი

საენციკლოპედიო სტატიები

 1. სუნთქვის ორგანოების ფუნქციებზე მოქმედი საშუალებები http://medgeo.net/2009/11/14/respiratory-2/
 2. ბრონქები http://medgeo.net/2009/10/27/bronchi-4/აზითრომიცინი
 3. პნევმონია http://medgeo.net/2009/10/13/pneumonia/
 4. მწვავე ბრონქიტი acute bronchitis –http://medgeo.net/2009/10/13/acute_bronchitis-2/
 5. ბრონქიოლიტი bronchiolitis – http://medgeo.net/2009/10/13/bronchiolitis/
 6. მწვავე ბრონქიტი (ბავშვებში) acute bronchitis –http://medgeo.net/2009/06/24/acute_bronchitis/
 7. ქრონიკული ბრონქიტი chronic bronchitis http://medgeo.net/2009/06/22/chronic_bronchitis/

განმარტებები და ლექსიკონების პოსტები

 1. ქრონიკული ბრონქიტი – http://medgeo.net/2009/12/26/ქრონიკული-ბრონქიტი/
 2. ტრაქეობრონქიტი – http://medgeo.net/2009/12/25/ტრაქეობრონქიტი/
 3. რესპირაციული ინფექცია – http://medgeo.net/2009/12/25/რესპირაციული-ინფექცია/
 4. პანბრონქიტი – http://medgeo.net/2009/12/24/პანბრონქიტი/
 5. მწვავე ბრონქიტი – http://medgeo.net/2009/12/24/მწვავე-ბრონქიტი/
 6. ბრონქიტი ქრონიკული – http://medgeo.net/2009/12/16/ბრონქიტი-ქრონიკული/
 7. ბრონქიტი ობსტრუქციული – http://medgeo.net/2009/12/16/ბრონქიტი-ობსტრუქციული/
 8. ბრონქიტი მწვავე – http://medgeo.net/2009/12/16/ბრონქიტი-მწვავე/
 9. ბრონქიტი ზედაპირული – http://medgeo.net/2009/12/16/ბრონქიტი-ზედაპირული/
 10. ბრონქიტი ასთმური – http://medgeo.net/2009/12/16/ბრონქიტი-ასთმური/
 11. ბრონქიოლიტი – http://medgeo.net/2009/12/16/ბრონქიოლიტი/