განცხადებები

არა კლიკერებს!
რეკლამის კონცეფცია
სამკურნალო ორგანიზაციების რეკლამა
პრეპარატების რეკლამა
სამედიცინო საიტების დამზადება
სამედიცინო საიტების პრომოცია
საპრეზენტაციო ინტერვიუები
ინტერვიუს მსურველები
კონფერენცია
ტელერეკლამა
ფასები
ინტერნეტ-რეკლამა(სტატია ბიულეტენიდან ,,სამედიცინო მედიის დაიჯესტი”
საიტების რეგისტრაცია კატალოგებში
სამედიცინო განცხადებების გამოქვეყნება
  • ბიზნეს-ინფორმაცია
სამკურნალო მცენერეთა შემგროვებლები და მწარმოებლები
  • სამედიცინო მედია
სამედიცინო ჟურნალები, გაზეთები, ბიულეტენები
ჟურნალისტიპერსონალური მომსახურება
  • სწავლება, მეცნიერება
სწავლება, ინსტიტუტები, სპეციალისტთა გადამზადება
ქართული სამედიცინო აკადემიური ენციკლოპედია
  • ნეტი
ბანერების გაცვლა
მეგობარი საიტები
სპორტული საიტები
მონასტრები
დარგობრივი პოსტები
Фитотерапия
სამედიცინო საიტები
მეგობარი საიტები, რომელთანაც არსებობს სტატიების გაცვლის შეთანხმება
პრეპარატები
  • საზოგადოება
MedGeoNet-ის რეიტინგული კვლევები
ექიმთა დისტანციური კონსულტაციები
 კონფერენციები
 ფასიანი პოსტები
კომენტარები 
  • დასამთავრებელი პოსტები 

გულის ელექსირი
გრიპისი საბა
მამოსილი
სამედიცინო ტექნიკა (ესკიზი)
სამედიცინო აპარატურა (ესკიზი)
მასაჟორები
ვიდალი

პრეპარატები (I) >>> 
პრეპარატები (II) >>>
პრეპარატები (III) >>>  
 
პრეპარატების საძიებელი 
პრეპარატების სავაჭრო სახელწოდებები
აქტიური ნივთიერებები (I) 
აქტიური ნივთიერებები (II)
ნოზოლოგიები
ფარმაცევტული ფირმები

Gratitude

ლინკები პირველი გვერდიდან

სამედიცინო ლინგვისტიკა
ბიულეტენი ,,დიეტები”
რუსულ–ქართული სამედიცინო ლექსიკონი (80 000 სიტყვა)
რუსულ–ქართული ანატომიური ლექსიკონი
ქართულ–თურქული სამედიცინო ლექსიკონი 
სამედიცინო–ორთოგრაფიული ლექსიკონი (12 000 ტერმინი)
ლათინურ-ქართული სამედიცინო ლექსიკონი
სამეცნიერო კვლევები სამედიცინო ლინგვისტიკის სფეროში 
რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ფარმაცია და ფარმაკოლოგია”
 
 სპონსორობა  –  http://www.medgeo.net/2009/06/03/creation_medical_websites/
 
 ელექტრონული ლიტერატურა – http://www.medgeo.net/2009/05/10/electronical_literature/

დაავადებები. მე-10 საერთაშორისო კლასიფიკატორი (I) – http://www.medgeo.net/2009/06/12/დაავადებები-მე-10-საერთაშო/

_____________________________________
საგნები
მეგობარი საიტები
  1. sms news
  2. ჯგუფი „პაპიტაშვილი“

gancxadebebi.ge

……

 
Share on Facebook
Facebook
გააზიარე facebook -ზე ..